Giỏ hàng

Tuyển dụng

TIMESBIZ_TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TIMESBIZ_TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 * Mô tả công việc - Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Làm các thanh toán trong và ngoài nước - Tập hợp hồ sơ chi phí phát sinh hằng tháng - T...
TIMESBIZ_TUYỂN DỤNG CONTENT CREATOR
TIMESBIZ_TUYỂN DỤNG CONTENT CREATOR
* Mô tả công việc: - Xây dựng ý tưởng, lên kế hoạch hoạt động marketing, soạn thảo các tài liệu marketing - Quản lý và triển khai các chiến dịch marketing vừa nhỏ theo...
TIMESBIZ_TUYỂN DỤNG CTV DỊCH SÁCH 'CAPITALISM IN AMERICA'
TIMESBIZ_TUYỂN DỤNG CTV DỊCH SÁCH 'CAPITALISM IN AMERICA'
Mô tả công việc:- Dịch cuốn sách 'Capitalism in America' của cựu thống đốc fed Alan Greenspan sang tiếng Việt.- Trả bản dịch theo từng chương về biên tập viên để ...
Timesbiz_Tuyển dụng CTV dịch Tiếng Nhật
Timesbiz_Tuyển dụng CTV dịch Tiếng Nhật
Mô tả công việc:- Dịch sách tiếng Nhật sang tiếng Việt chủ đề Kinh tế, Tài chính.- Trao đổi với Biên tập viên về nội dung bản dịch (nếu cần thiết) trong quá trình biên tập.Yêu c...
Timesbiz_Tuyển dụng Biên tập viên
Timesbiz_Tuyển dụng Biên tập viên
Mô tả công việc:Tổ chức triển khai bản dịch, bản thảo, thẩm định chất lượng bản dịch;Phát triển, khai thác và tham gia thẩm định, đánh giá nguồn bản thảoTham gia giám sát, triển...