Giỏ hàng

Timesbiz với báo chí

Đối diện làn sóng công nghệ trong thế kỷ 21
Đối diện làn sóng công nghệ trong thế kỷ 21
Làn sóng công nghệ đang lan rộng nhanh chóng, mạnh mẽ, giúp giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu và tạo ra cơ hội giàu có nhưng cũng kéo theo không ít thách thức, bài toán cần giải....